Default Header Image

Despre noi

Școala Auto este o subdiviziune universitară creată la solicitarea Ministerului Sănătății în baza Hotărîrii Colegiului MS nr. 4/6 din 10 iulie 2009. Scopul de bază este instruirea studenților și medicilor rezidenți ai Universității pentru obținerea permisului de conducere și pentru a facilita ulterior activitatea medicală.

Activitatea Școlii Auto este strict reglementată de:

  • Legea nr.131 din 07.06.2007 cu privire la siguranța traficului rutier;
  • Curriculum conducătorilor de vehicole, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1022 din 28.10.2013;
  • Ordinul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto;
  • Regulamentul privind funcționarea unităților de formare profesională a conducătorilor de autovehicole în vigoare, aprobat de Colegiul Ministerului Educației, Hotărîrea nr. 4 din 30.09.2013;
  • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Școlii Auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu” din Republica Moldova;

Școala Auto este o instituție cu tradiție și experiență în domeniul instruirii conducătorilor auto pentru obținerea permisului de conducere de categoria „B”. Școala deține o  sală de curs, un laborator mecanic, trei unități de transport echipate cu comandă dublă „ambriaj” și „frână”. Instruirea practică în conducere se realizează pe automobile identice celor utilizate de CRIS Registru la proba practică pentru obținerea permisului de conducere.

Școala noastră oferă servicii de înaltă calitate, astfel încât cursanții să fie foarte bine pregătiți atât teoretic cât și practic, să poată obțină permisul de conducere și să conducă fără emoții într-un trafic mai aglomerat.

Instructorii și profesorii își desfășoară activitatea de bază unui curriculum bine fundamentat, conceput pentru asimilare corectă și completă a cunoștințelor și deprinderilor necesare conducerii.

Programul cursului este elaborată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 545 din 25 iunie 2010 și adoptat în temeiul art. 5 din Legea nr.131-XVI din 07 iunie 2007, privind siguranța traficului rutier și a recomandărilor Directivei nr. 126 din 20 decembrie 2006 a Parlmentului European și Consiliului Europei. Cerințele actuale ale sistemului educațional se bazează pe valori de predare-învățare-evaluare în vederea formării și dezvoltării a unui sistem de competențe profesionale care se asigure formarea personalității conducătorilor de automobile pentru implicarea conștientă și responsabilă în traficul rutier.

În acest contest, obiectivele acestui curs vizează:

  • Formarea unui sistem de cunoștințe teoretice privind obligațiunile conducătorilor de automobile, organizarea și dirijarea circulației rutiere, regulile de circulație a vehiculelor și primul ajutor medical;
  • Aplicarea conștientă a acestor cunoștințe tioretice în condițiile reale din traficul rutier;
  • Manifestarea unor comportamente adecvate privind rezolvarea situațiilor semnificative din cadrul traficului rutier.

Pentru orice fel de informație despre Școala Auto a USMF „Nicolae Testemițanu”, nu ezitați să contactați: auto@usmf.md, tel.022 205 402, tel. mob. 0792 09 030.