Default Header Image

Programe de instruiri

PROGRAM:

Luni-Vineri 09:00-19:00

Pauza de masă 12:00-13:00

Programul de instruire pentru obținerea categoriei „B”:

1. Durata programului: 3 luni.

2. Petrecerea lecțiilor teoretice: de 3 ori în săptămână.

3. Orele de petrecere a lecțiilor teoretice: 15:00-19:00.

4. Petrecerea lecțiilor practice: conform graficului individual stabilit cu maistru de instruire.

5. Tarif:

- costul integral al studiilor la cursul „Conducerea transportului”   – 9000 lei;

- costul de instruire practică ce v-a reveni unui student/rezident – 5000 lei;

- costul 1 ore suplimentare de instruire practică – 140 lei.

6. Ora și zilele de petrecere a lecțiilor teoretice se anunță la momentul înregistrării.

7. Instruirea practică începe după două săptămâni din ziua începerii cursului teoretic.

8. Pot frecventa cursul de instruire persoanele care au vârsta de 17,5 ani, dar vârsta necesară pentru obținerea permisului de conducere este de 18 ani.

Categoria „B”

Descriere: Autovehicolul al cărui număr de locuri pe scaune,în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri și a cărui masă toală maximă autorizată nu depășește 3500kg;

Descriere: Ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria „B” și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;

Descriere: Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria „B” și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg,dar nu mai mare decît masa proprie a autovehicului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depășește 3500 kg.

Cursurile teoretice se desfăşoară atât în limba română cât şi în limba rusă, sub atenta îndrumare a profesorilor noştri de legislaţie rutieră, mecanică narcologică şi prim ajutor.Pe lângă profesionalismul echipei didactice, știm că una dintre cele mai importante componente ale oricărei activități de învățare este și locația, confortul și dotările sălilor de curs. Tocmai de aceea acordăm atenție tuturor aspectelor procesului de educație al cursanților noștri.

Școala noastră dispune de:

LABORATOR DE MECANICĂ

SALĂ DE PREDARE (Bazele legislației în traffic rutier, Construcția și exploatarea vehicolelor, Educația antidrog și acordarea primului ajutor)

SALA DE EXERCITII pentru verificarea cunoștiințelor pe calculator,

Trei unități de transport identice celor de la CRIS REGISTRU,

Teren de instruire în conducerea autovehicolului.

LOCUL IDEAL PENTRU PREGĂTIREA DUMNEAVOASTRĂ